Lokalvård

Vi erbjuder flera olika typer av lokalvård


Sedan 2017 kan HosHanna erbjuda lokalvård till såväl företag, offentliga myndigheter som privatpersoner. Vi utför städning i kontorslokaler, trapphus i offentliga miljöer samt i alla typer av boendemiljöer. 

Vi är serviceinriktade, talar svenska eller engelska, arbetar efter den arbetsbeskrivning vi erhållit från Er som kund och arbetar alltid för att överträffa Ert förväntade resultat. 

Alla utförda uppdrag kontrolleras av vår arbetsledare som i sin tur återkopplar resultatet till Er, alltid i dokumentform som kan gås igenom vid ett personligt sammanträffande. 


Våra tjänster: 

Kontorsstäd

Trappstäd

Städning vid skolor & förskolor

Städning i offentliga miljöer

Städning vid sportanläggningar

Hemstäd

Byggstäd

Grovarbete

Fönsterputs

Golvvård


Kvalitet

Ett ord med stor betydelse. Kvalitet skall genomsyra vår organisation. Kvalitet i såväl våra tjänster, resultat som i vårt mående. 

Vi arbetar efter vårt interna kvalitetsäkringssystem som är utvecklat i enlighet med ISO 9001, vilket innebär att produkten vi säljer noga följs upp med egenkontroller och kvalitetskontroller där vi konstant förbättrar vårt utförande. 


Miljö

I vår bransch är efterfrågan stor på miljöanpassade produkter samt utförande. Vi arbetar enbart med miljömärkt materiel och följer marknadens utveckling för att alltid hålla oss uppdaterade på miljöbesparande produkter och utförande. Våra bilar är miljöklassade och vi arbetar med att förbättra och underlätta miljösparande insatser hos våra kunder. Vi uppmanar till sortering, utbildar vår personal i hantering av avfall och arbetar med så torra metoder som möjligt för att begränsa användingen av kemikalier. Vi arbetar med vårt egna interna miljösystem vilket är anpassat till ISO 14001.


Personal

Vår personal är vi. Utan välmående och nöjda medarbetare kan vi inte prestera goda resultat, därför är all vår personal är anslutna till kollektivavtal och har avtalsenliga löner, vidareutbildas och uppmuntras. All personal utbildas i enlighet med SRY (Städ- och Rengöringsbranschens Yrkesnämd). Personalen bär enhetliga kläder märkta med HosHanna´s logotype, bär ID06, pratar svenska eller engelska och arbetar enligt schema vilket innebär att ni har samma utförare på plats i Era lokaler dag efter dag eller vecka efter vecka. Vid frånvaro ersätts er utförare med personal från HosHanna vilken presenteras av oss och introduceras på plats så att Ni som kund inte skall märka skillnad på resultatet. 

HosHanna

Postadress: Ingeborgsväg 25, 194 52 Upplands Väsby

E-mail: hanna@hoshanna.se